Stampa pagina Seguici AIB su Facebook AIB su Twitter

Appello per la Sezione di storia della Biblioteca nazionale slovena di Trieste

Di seguito riportiamo l’appello a sostegno della Sezione di storia della Biblioteca nazionale slovena firmato da Sandi Volk (storico, ricercatore e archivista della Sezione storia della Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste) e da Dragica Ule Maver (segretaria e archivista della Sezione storia della Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste).

La Sezione di storia della Biblioteca nazionale slovena di Trieste gestisce raccolte documentarie, fondi archivistici, fondi fotografici, raccolte di testimonianze ed altro materiale riguardante la storia degli Sloveni in Italia (breve presentazione del materiale custodito e delle attività ). E’ l’unico ente di questo tipo esistente in Italia. Già nel maggio del 2010 si erano diffuse voci insistenti circa la volontà della dirigenza della Biblioteca di scorporare per chiudere la Sezione storia. Nel 2010 siamo riusciti a impedire che tali voci divenissero realtà. Tuttavia le perduranti difficoltà economiche della Biblioteca, dovute al costante taglio dei contributi dello stato italiano e di quello sloveno, hanno fatto si che tali voci divenissero concrete. Il 4 ottobre infatti il consiglio di amministrazione della Biblioteca ha deciso di avviare le procedure per la messa in cassa integrazione (il primo passo per il loro licenziamento) di tutti e tre i dipendenti impiegati presso la Sezione storia (una rimarrebbe a lavorare per 4 ore 2 volte alla settimana). In pratica la sezione storia cesserebbe di esistere quale organismo vivo e vitale per diventare un semplice deposito. Ci rivolgiamo a voi chiedendovi di farci avere, se lo riterrete opportuno, qualche riga in cui esprimete, motivandolo, il vostro sostegno alla Sezione di storia. Vi saremo tanto più grati se diffonderete questo appello facendoci pervenire eventuali ulteriori espressioni di sostegno. Abbiamo intenzione di pubblicare tali espressioni di sostegno sul quotidiano sloveno di Trieste, il Primorski dnevnik, e su altri media. Ci scusiamo per il disturbo e vi ringraziamo anticipatamente.

Zdravo
Mnogi med vami so bili in so uporabniki uslug in gradiva Odseka za zgodovino Narodne in tudijske knjinice v Trstu, oziroma so sodelovali  (in sodelujejo) z Odsekom ob raznih prilonostih in pri raznih dejavnostih. Ostali so osebe/ ustanove, ki se profesionalno ukvarjajo z zgodovino, arhivi, zgodovinskim spominom, ali pa osebe/ustanove, ki so obutljive na usodo zgodovinske zapuine in raziskovanja. Odsek za zgodovino hrani dokumentarne zbirke, arhivske in fotografske fonde, zbirke prievanj in drugo gradivo za zgodovino Slovencev v Italiji (karatka predstavitev hranjenega gradiva in dejavnosti je dosegljiva na spletni strani). Odsek je v tem smislu edinstvena ustanova in edina taka ustanova v Italiji. Mnoge od vas smo e nadlegovali maja 2010, ko so se prieli iriti glasovi o namenu uprave, da Odsek izloi iz NK oziroma da ga kratkomalo ukine . Tudi po zaslugi vaih izjav smo takrat dosegli, da se ti glasovi niso uresniili. Zaradi finannih teav knjinice, ki so posledica stalnega krenja sredstev za njeno delovanje s trani italijanske in slovenske drave, so sedaj ti glasovi dobili konkretno obliko. 4. oktobra 2012 je namre Upravni odbor NK sklenil, da prine postopek za postavitev v dopolnilno blagajno (kar je prvi korak k njihovemu odpustu) vseh treh uslubencev, ki delajo na Odseku za zgodovino (ena uslubenka naj bi sicer delala po 4 ure dvakrat tedensko). S tem bi Odsek prenehal obstajati kot iva in delujoa ustanova in bi postal zgolj skladie gradiva. Zato se  obraava na vas e nekaj vrstic motivirane podpore Odseku za zgodovino, ki jih nameravamo objaviti v medijih. e bolj pa vam bova seveda hvalena, e boste ta najin poziv irili dalje drugim osebam/ustanovam in nama  posredovali njihove morebitne podporne izjave.

Oproava se za nadlegovanje in vas najlepe pozdravljavaURL: https://www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia/2012/27796-appello-bns-trieste/. Copyright AIB 2012-10-09. Creata da Cristina Cocever, ultima modifica 2012-10-09 di Cristina Cocever